//
archives

Schönberg

Deze tag wordt geassocieerd met 5 berichten

Luisteren als mens of als musicus?

Ich will ein Beispiel geben, das ich selbst erlebt habe und das jedem bekannt sein muss, der sich streng genug beobachtet. Ich erinnere mich genau daran, dass, als ich die II. Symphonie von Mahler zum erstenmal hörte, ich, insbesondere an gewissen Stellen, von einer Aufregung ergriffen würde, die sich sogar körperlich, durch heftiges Herzklopfen äusserte. … Lees verder

Scriptie – Nabeschouwing

‘Hoofdstuk zes. Nabeschouwing’ Tonaliteit in Schönbergs late werken Karin Wijnen Doctoraalscriptie Muziekwetenschap Instituut Kunstgeschiedenis en Muziekwetenschap Universiteit Utrecht Eerste beoordelaar: dr. P.H.A.M. van Emmerik Tweede beoordelaar: prof.dr. P.M. Op de Coul mei 2001 Op 13 juli 1996, precies 45 jaar na Schönbergs overlijden, woonde ik het slotconcert van de Kurt Thomas-cursus bij waar A Survivor from … Lees verder

essay college

Vrije Universiteit Faculteit der wijsbegeerte college Kennis en Verbeelding Mariëtte Willemsen essay Karin Wijnen februari 2005 “… deze middagen waren rijker aan gebeurtenissen dan soms een heel mensenleven. Het ware de gebeurtenissen die in het boek voorkwamen dat ik aan het lezen was; weliswaar waren de daarin optredende personen niet ‘echt’ zoals Françoise zei. Maar … Lees verder

Dem Andenken eines Engels

Alban Berg schreef zijn vioolconcert tussen februari en augustus 1935. Het is opgedragen aan de opdrachtgever, de Amerikaanse violist Louis Krasner. De eerste schetsen maakte hij thuis in Wenen om het werk later voort te zetten in zijn “Waldhaus” aan de Wörthersee in Karinthië. “Ik kijk uit over hetzelfde meer”, zo schreef Berg aan Krasner, … Lees verder

Haydn – Sjostakovitsj – Oberstadt

Het is niet altijd eenvoudig een programmatoelichting te schrijven. Soms is er weinig over een werk bekend. Soms bestaat er een hele verwoordingsgeschiedenis, maar met dubbelzinnige of zelfs tegenstrijdige gegevens. Daarbij komt dat muziek niet te beschrijven is, zij alleen te beluisteren is. Nu is het wel mogelijk om dit luisteren te sturen, de aandacht … Lees verder

Advertenties