//
archives

Iris Murdoch

Deze tag is geassocieerd met 1 bericht

essay college

Vrije Universiteit Faculteit der wijsbegeerte college Kennis en Verbeelding Mariëtte Willemsen essay Karin Wijnen februari 2005 “… deze middagen waren rijker aan gebeurtenissen dan soms een heel mensenleven. Het ware de gebeurtenissen die in het boek voorkwamen dat ik aan het lezen was; weliswaar waren de daarin optredende personen niet ‘echt’ zoals Françoise zei. Maar … Lees verder

Advertenties