//
archives

A Survivor from Warsaw

Deze tag wordt geassocieerd met 2 berichten

Scriptie – Nabeschouwing

‘Hoofdstuk zes. Nabeschouwing’ Tonaliteit in Schönbergs late werken Karin Wijnen Doctoraalscriptie Muziekwetenschap Instituut Kunstgeschiedenis en Muziekwetenschap Universiteit Utrecht Eerste beoordelaar: dr. P.H.A.M. van Emmerik Tweede beoordelaar: prof.dr. P.M. Op de Coul mei 2001 Op 13 juli 1996, precies 45 jaar na Schönbergs overlijden, woonde ik het slotconcert van de Kurt Thomas-cursus bij waar A Survivor from … Lees verder

essay college

Vrije Universiteit Faculteit der wijsbegeerte college Kennis en Verbeelding Mariëtte Willemsen essay Karin Wijnen februari 2005 “… deze middagen waren rijker aan gebeurtenissen dan soms een heel mensenleven. Het ware de gebeurtenissen die in het boek voorkwamen dat ik aan het lezen was; weliswaar waren de daarin optredende personen niet ‘echt’ zoals Françoise zei. Maar … Lees verder

Advertenties